U bent hier:

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is een Nederlandse overheidsdienst die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de belangrijkste infrastructurele werken in Nederland, met name op het gebied van wegen en waterwegen. Deze dienst valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van de Nederlandse overheid en speelt een cruciale rol in het waarborgen van de veiligheid en mobiliteit van het land, met een focus op snelwegen, bruggen, sluizen en waterkeringen. Rijkswaterstaat is ook betrokken bij het bevorderen van innovatieve oplossingen en duurzaamheid in de Nederlandse infrastructuur, met initiatieven gericht op het verminderen van de ecologische impact en het verbeteren van de efficiëntie van transport en waterbeheer.