U bent hier:

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa), voluit het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, is een Nederlands ministerie dat verantwoordelijk is voor het formuleren en uitvoeren van het buitenlands beleid van Nederland. Het heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot internationale betrekkingen, diplomatie, handel, ontwikkelingssamenwerking en consulaire zaken. Het ministerie streeft actief naar duurzaamheid in zijn buitenlands beleid, waarbij het zich inzet voor internationale samenwerking en diplomatieke inspanningen om mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en duurzame ontwikkeling aan te pakken.

Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken zal de Directie Juridische Zaken (DJZ), Afdelingen Europees Recht en Verdragen, de workshops verzorgen. DJZ adviseert BuZa en andere departementen van de Rijksoverheid over uiteenlopende kwesties van internationaal recht, Europees recht en Nederlands recht. De juristen van DJZ houden zich daarnaast onder andere bezig met het uitonderhandelen en ratificeren van verdragen, het implementeren van internationale sancties, het recht op het Nederlanderschap en het procederen bij internationale en Europese gerechtshoven. Wat dat laatste betreft neemt Marianne Gijzen, Nederlands Agent bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg, jullie graag mee in haar dagelijkse werkzaamheden.