U bent hier:

Van Ardenne & Crince le Roy


De samenleving wordt juridisch steeds complexer. Dat is vooral voelbaar in zaken waarin de overheid zich manifesteert. Zaken die zich afspelen op het terrein van het bestuursrecht, het strafrecht, het boete- en sanctierecht en het (overheids)aansprakelijkheidsrecht. Overheden, instellingen, ondernemingen en particulieren worden meer en meer geconfronteerd met zaken waarin al deze rechtsgebieden een rol spelen. Veelal worden deze zaken behandeld door een bestuursrecht advocaat of een strafrechtadvocaat. Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten biedt u echter specialisten van naam op deze terreinen die hun expertise combineren. Daardoor is integrale advisering mogelijk en kan daadkrachtige rechtsbijstand worden verleend in procedures. Gebruikmakend van hun specialistische kennis en ervaring verlenen de advocaten van Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten daarnaast rechtsbijstand op het gebied van het tuchtrecht.